Murelahendajate loomise keskkond

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis murelahendajate ehk samm-sammuliste tõrkeotsijate (ingl troubleshooter) loomise keskkond, mis on juba kasutust leidnud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi korraldatud MOOCides (vaba juurdepääsuga e-kursus). Keskkonna loomisel kasutati järgmiseid tehnoloogiaid: CSS, HTML, JavaScript, AngularJs, D3.js ja MongoDB. Keskkonna kasutamiseks on vaja luua rakendusse kasutajakonto, mis võimaldab kasutajal luua, muuta ning jagada murelahendajaid, samuti on võimalik vaadata nende kohta statistilisi andmeid. Rakenduse loomisel on peetud silmas eeskätt MOOCidest tulenevaid vajadusi, kuid on mõeldud kasutamiseks ka väljaspool MOOCe.
In the process of writing this Bachelor’s Thesis a web application for creating and sharing step-by-step troubleshooters was created. It has already been used in several MOOCs (Massive Open Online Course) held by the University of Tartu. Technologies used for creating the web application were CSS, HTML, JavaScript, AngularJS, D3.js and Mon- goDB. Registered user can create, modify and share troubleshooters in addition applica- tion allows insights how visitors use each guide. Most of the functionality is derived from the requirements of MOOCs but it’s intended to be used outside of the MOOC as well.

Description

Keywords

Citation