Dokumendihalduri tööülesannete määratlemine ministeeriumites dokumendihaldusega tegelevate ametnike näitel