Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemiaosakonna õppejõude 1931. a. Grupipilt