Saksakeelsed lauluraamatud Eesti kogudes

Abstract

Description

Eestis asuvate saksakeelsete lauluraamatute bibliograafia koosneb Tartu Ülikooli Raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvusraamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakonna leidudest. Neis mäluasutustes on lauluraamatuid suuremal määral ning materjal on täpselt viidatav. Lauluraamatuna on mõistetud vaimulikku lauluraamatut, mis sisaldab kirikulaule jumalateenistuseks. Väljaannete trükiaeg ja -koht pole piiratud, huvi on tuntud saksakeelsete lauluraamatute vastu vanimatest väljaannetest kuni kaasajani. Lauluraamatute kirjete järjestuspõhimõte on pealkirja järgi alfabeetiline. Bibliograafia on valminud Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Eesti Hümnoloogia Seltsi kaastöös Johannes Gutenbergi Ülikoolile Mainzis: Deutsches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Projekt Gesangbuchbibliographie, a. 2004–2007, juh. Hermann Kurzke, Stephan Füssel. Mainzi ülikooli projekti eesmärgiks on olnud kaardistada saksakeelse lauluraamatu levik, vt. http://www.uni-mainz.de/Organisationen/Hymnologie/hymnolog.htm Käesolev bibliograafia on koondväljavõte töötulemustest kahes eraldi osas: (1) Mujal kirjeldatud väljaanded, millele on lisatud leidumus Eestis; (2) Eestis kirjeldatud väljaanded.

Keywords

Citation

Collections