Kongl. May:tz Påbudh om Execution aff the Resolutioner som på thenne Rijkzdagh äre Rijkzens Ständer giffne sampt medh. Extract aff sielfwa Resolutionerne för hwart Stärd särskildt

Date

1668

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Ignatius Meurer