Tartu Linna Kliinilise Haigla haavaosakonna hoone (haavakliinik) Toomemäel