Problematiske sider ved innlærig av norsk for estiske studenter

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

I denne oppgaven analyserte jeg de skriftlige tekster til seks estiskspråklige studenter. For det tok jeg utgangspunkt fra ordklassene i norsk og ordnet feilene studentene gjorde i tekstene sine i grupper. I analysedelen så jeg nærmere på de hyppigste feilene og gjorde rede for hva som er ugrammatikalsk ved de gale konstruksjonene studentene bruker. I konklusjonsdelen av oppgaven drøftet jeg feil studentene gjorde og så på om det estiske språket kunne ha påvirket innlæring og bruk av norsk. Kanskje det viktigste trekk jeg funnet er at mange av feilene studentene gjør er knyttet til ulikheter mellom de norske og estiske språksystemene. For eksempel gjorde studentene mange feil i bestemthet og bruk av preposisjoner. Både substantivbøyning etter bestemthet og preposisjoner for å uttrykke sted og tidsforhold eller abstrakte forhold mellom ulike leddene i en setning er fremmede konsepsjoner for estisk.

Description

Keywords

norra keel, keeleõpetus, õpilased

Citation