Tartu. Eesti Karskusliidu hoone Jakobi tänaval Toomemäe nõlval