Korporatsiooni Revelia koosviibimine oma korteris Tartus Grenzsteini majas Laial tänaval 22. mail 1927. a.