Ernst von Bergmanni operatsioonilaud Tartu ülikooli I haavakliinikus Toomemäel [1930-ndatel]