Tartu. Hoone Jaani tn. 20, kus asus Eesti Naisüliõpilaste Ühingu korter