Arstiteaduse ajaloo loengutest 1939.-1940. a. osavõtjad sisehaiguste polikliiniku ruumes koos õppejõud Herbert Normanniga. Grupipilt