Elsa Kudu (vasakult), Astrid Vehik ja Ingrid Loosme Tartu ülikooli raamatukogus. Grupipilt