Emotsioonide tuvastamine ja väljendamine 3D suhtlusagendi poolt

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli ühe eestikeelse emotsionaalsust tuvastava ja väljendava veebipõhise 3D suhtlusagendi realiseerimine. Töös antakse ülevaade rakenduses kasutust leidnud eestikeelsetest keeleressurssidest, eestikeelsetest suhtlusagentidest ja 3D suhtlusagentidest, valminud emotsionaalsust tuvastava suhtlusagendi tehnilisest teostusest ja emotsioonide tuvastamisest. Suhtlusagendi ja emotsioonide tuvastamise meetodi hindamiseks anti agent testkasutajatele katsetamiseks. Tulemused emotsioonide edastamise osas olid positiivsed.
The aim of this Bachelor’s thesis was to create an Estonian language based emotionally aware and responsive web application for a 3D conversational agent. The thesis offers an overview of used Estonian language resources, Estonian based conversational agents, 3D conversational agents and the technical aspects of emotion recognizing conversational agent made during this thesis. To evaluate the conversational agent’s performance and emotional reactions, the agent was given to test users for testing. Results regarding emotions were positive.

Description

Keywords

Citation