Tartu ümbrus. Tähtvere põllud, karja- ja heinamaad