Then nyaste efterrättelsen om thet, som widare är förelupit uti Lifland, genom extract utur the med påsten ifrån Dantzig uti Stettin inkomna particuler-bref den 6 augusti 1701

Date

1701

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Kungl. tryckeriet