3 kirja Karl Morgensternile, Dorpat

Abstract

Description

L. 271 ja 277: Tartu ülikooli kirjad rektor G. Ewersi allkirjaga; l. 272 ja 274: G. Ewersi erakirjad adressaadile; l. 277v-278: K. Lieveni kiri TÜ nõukogule : ärakiri kirjast St. Petersburg, 29. veebruar 1828

Keywords

Letter, Brief, Kiri

Citation