Inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüs: raport