Ametialaste arenguplaanide digitaliseerimine Helmeses

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev töö on ametialaste arenguplaanide digitaliseerimisest Helmeses. Helmes on\n\rrahvusvaheline tarkvaraarendus ettevõte, mis soovib tagada oma töötajatele tipptasemel\n\rametialase arengu maailmas. Selleks on Helmes välja töötanud arenguplaanid tarkvaraarendajatele. Arenguplaan sisaldab struktuursel kujul kompetentside tasemeid, taseme ootuste kirjeldusi ja soovitusi, mida, millal ja kuidas vastavaid kompetentse efektiivselt omandada.\n\r\n\rEnne käesolevat tööd oli arenguplaan Helmeses füüsilise vihikuna. Füüsilisel vihikul on\n\rmitmeid puudusi, näiteks on füüsiliste vihikute sisu uuendamine keeruline.\n\rTöö eesmärgiks on lahendada probleemid ametialase arenguplaani füüsilise vihiku kujul\n\rolemisega selliselt, et oleks võimalik luua, hallata ja arendada arenguplaane. Töö autor teostab ärianalüüsi, et tuvastada reaalne ärivajadus, analüüsib hetke olukorda ning leiab lahenduse, mis lahendab hetke probleemid ja vajadused.\n\r\n\rTöö käigus arendati veebirakendus, mis võimaldab hallata arenguplaane ja olla kursis töö-\n\rtajate ametialase arenguga. Tulemusena on kõigil Helmese spetsialistidel ajakohane arenguplaan ning töötajate ametialast arengut on võimalik paremini toetada.
Current thesis is about digitizing Professional Development Roadmap in Helmes. Helmes,\n\ran international software services company, strives to have a world leading professional\n\rdevelopment for its employees. To achieve this, Helmes has implemented a Professional\n\rDevelopment Roadmap for every software developer. Professional Development Roadmap\n\ris a structured set of competence levels, expectations and recommendations of what, how\n\rand when a developer needs to improve in order to efficiently develop professionally.\n\rHelmes had the Professional Development Roadmaps in the form of physical booklets,\n\rwhich had several restrictions such as difficulties when updating its contents.\n\r\n\rThis thesis aims to solve the problems associated with a physical booklet to create, maintain and develop Professional Development Roadmaps. The author applied business analysis for identifying the underlying business needs, analyse the current situation and finally, select and implement a solution that addresses the current needs and problems.\n\r\n\rThe problems were solved by developing a web application which enables to manage Professional Development Roadmaps and keep track on the employees’ Professional Development Roadmaps. In result, Helmes specialists have latest version of Professional Development Roadmap and it is better to support employees’ professional development.

Description

Keywords

Citation