Uno Mereste esinemas Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis loenguga "Süsteemsest mõtlemisest"