[Diocletianuse palee Splitis. Sadama vaade kaupmeeste ja töölistega]