Elsa Kudu (vasakul) ja Astrid Vehik. Kaksikportree