Arstiteaduse ajaloo loengutest 1933.-1934. a. osavõtjad Tartu ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi ruumes koos õppejõud Herbert Normanniga. Grupipilt