Tartu. Tartu ülikooli füüsikahoone Tähe tn. 4 1982. a.