Tallinna Linna Keskhaigla meeste sisehaiguste jaoskonna töötajad 1932. a. Grupipilt