Wõrro lina kolmas matmise kassa põhjuskirri = Statuten der 3-ten Werro'schen Sterbecasse (Livland) so genannte "ehstnische Sterbecasse" : [Kinnit. 17. märtsil 1873]

Date

1875

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Dorpat : H. Laakmann

Abstract

Description

Keywords

Estonica kogu

Citation