Viktor Masing jt. XXI Eesti looduseuurijate päeval Häädemeestel