Tartu. Tartu ülikooli sõjalise õpetuse kateedri hoone Riia t. 23