A task-based needs analysis of English language training for the Estonian Defence Forces active service personnel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli viia läbi Eesti Kaitseväe tegevväelaste inglise keele vajaduste analüüs, et koostada erialakeele õppekavad, mis vastaksid õppurite vajadustele ja soovidele. Tegemist on esmase uuringuga pikema vajaduste analüüsi projekti raames. Töö koosneb teoreetilisest osast, mis kirjeldab sõjalise inglise keele olemust ja eripära ning annab ülevaate koolitusvajaduse analüüsi meetoditest ning allikatest. Tuginedes teistele olulisematele militaarvaldkonna keelevajaduse analüüsi uuringutele (nt Aho 2003, Lett 2005, Park 2015) viidi käesolev uurimus läbi lähtuvalt ülesandepõhise keelevajaduse analüüsi teooriast (vt Long 2015).

Description

Keywords

inglise keel, keeleõpetus, oskuskeel

Citation