Tallinna reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes Uuringu kokkuvõte

Abstract

Description

Keywords

vee kvaliteet, vesi, narkootikumid

Citation

Hollo V, Riikoja A, Barndõk T, et al. Tallinna reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes. Tallinn:Tervise Arengu Instituut; 2020.