Arnold Humal Tallinna Polütehnilises Instituudis loengut pidamas 1952. a.