Juhendajale

Heatasemeline teaduslik tekst sünnib üliõpilase (st autori) ja juhendaja koostöös. Sageli kirjutab üliõpilane oma esimest uurimistööd ja tal puuduvad selleks vajalikud pädevused. Probleemiks võib olla oskus otsida ja leida teemakohast kirjandust, planeerida aega ja kirjutamisprotsessi (nn viimasel hetkel kirjutamine). Kuid probleemiks võib osutuda ka juhendaja oskus suunata üliõpilast, anda konstruktiivset tagasisidet (nt vähene, mitteadekvaatne tagasiside) või ebajärjekindlus oma nõudmistes. Seepärast võiks juhendaja protsessi alguses läbi mõelda, kuidas üliõpilast juhendada.
iDevice ikoon Juhendaja meelespea
Juhendaja ülesanne on:
 • pakkuda välja teadustöö esialgne teema
 • koostada koos üliõpilasega uurimiskava (planeerimine)
 • aidata üliõpilasel panna paberile sisukord (mitu peatükki / alapeatükki / nende sisu)
 • luua visioon sellest, kuhu üliõpilane peab välja jõudma
 • abistada üliõpilast kirjandusallikate valikul (vajaduse korral)
 • anda kirjutamisprotsessi ajal üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet / mõelda kaasa / väidelda
 • suunata üliõpilast valikute tegemisel ja lõppeesmärgi saavutamisel
 • jälgida uurimiskava täitmist
 • motiveerida üliõpilast(!)

Juhendaja ülesanne ei ole:

 • kirjutada üliõpilase eest uurimistööd valmis
 • keskenduda õigekirjavigade parandamisele

Soovitus:

 • juhendaja võiks koos üliõpilasega redigeerida 2-3 lk teksti ja lasta tal siis iseseisvalt jätkata

Mõnikord näeb/loeb juhendaja üliõpilase tööd aga alles siis, kui see on kaante vahel. Selles etapis on vähe võimalusi midagi sisuliselt muuta.
iDevide ikoon Täienda!
Täienda "Juhendaja meelespead" oma soovitustega ja saada need foorumisse. Loe ka peatükki "Koostöö juhendajaga" E. Kalle ja A. Aarma raamatust "Teadustöö alused" (2003, lk 112-113).