Rakenda teadmisi

iDevice ikoon Tööjuhend
Täida selles peatükis enesekontrollitest ja analüüsiülesanne.


Kontrolli!
Märgi ära need kriteeriumid, mis peavad olema KINDLASTI täidetud heatasemelises akadeemilises tekstis.
originaalsus ehk tulemuste algupärasus
süsteemsus, st terminoloogiline ühtsus ja väidete väljaarendamine
korrektne vormistus
analüüsiv ja loogiline keelekasutus
järeldused tulenevad tulemustest
kaasaegne kirjandus
usaldusväärsed ja adekvaatsed allikad
põnev probleemipüstitusiDevice ikoon Analüüsi!
Vali üks akadeemiline tekst ja tee selle kohta lühianalüüs, lähtudes järgnevatest küsimustest.
  • Missuguseid akadeemilise teksti kriteeriume on/ei ole autor arvestanud teksti loomisel?
  • Leia sellest tekstist 3-4 tugevat/positiivset joont.
  • Milliseid soovitusi/nõuandeid võiks anda autorile?