Näiteid retsensioonidest

Retsenseerimisel lähtutakse tavaliselt kindlast formaadist, mis võib aga valdkonniti olla üsna erinev. Seepärast peaks retsensent enne retsenseerima asumist tutvuma valdkonna/eriala teadustöö nõuetega ja arvestama etteantud juhiseid (nt retsensiooni pikkus, küsimuste formuleerimine). Kasuks tuleb oskus näha töös positiivset ja seda esile tõsta/tunnustada.
iDevice ikoon Tööjuhend
Järgnevalt on esitatud kaks retsensiooni, mis on kirjutatud üliõpilaste teadustööde kohta. Analüüsi retsensioone, tuginedes esitatud küsimustele. Otsusta, millist abi saab sellistest retsensioonidest töö autor. Postita mõlemad analüüsid foorumisse. Ole valmis sõnavõtuks seminaris!