Eelised ja puudused

iDevice ikoon

Eelised

 • Keskkonnasäästlik taastuvenergia: väheneb fossiilsete kütuste põletamine energia saamiseks, samuti maavarade kaevandamine ja sellega kaasnevad keskkonnamõjud
 • Energia tootmisega ei kaasne ohtlike kasvuhoonegaaside emissiooni keskkonda
 • Piiramatu ressurss. Päikest on külluses, see on tasuta ja varud ammendamatud
 • Küllaltki madalad hoolduskulud
 • Päikeseenergiat saab kasutada kohapeal, ei ole vaja ühendust elektrivõrku
 • Päikeseelektrijaamasid saab kasutada sõltumatu elektrivarustuse tagamiseks
 • Energiatootmise kulusid saab prognoosida ja neid ei mõjuta kütusehinna kõikumine
 • Taastuvenergia, sh päikeseenergia tootmine loob uusi, kohalikke töökohti

Puudused

 • Põhilise osa energiast saab toota ainult päevavalguses, öösel saab kasutada vaid juba salvestatud energiat
 • Sesoonsus. Talvekuudel on päikesepaneelide kasutamise efektiivsus madal vähese valge aja tõttu
 • Käesolev tehnoloogia on ebaefektiivne - vaid viiendik päikeseenergiast muudetakse elektrienergiaks
 • Fotoelementide tootmiseks kasutatakse keskkonnale ohtlikke metalle ning paisatakse õhku kasvuhoonegaase
 • Küllaltki suur ressursikulu ning kõrge hind
 • Päikesepaneelide tootmine ja paigaldamine on kallis ning selleks on vaja spetsialiseeritud tööjõudu
 • Vajavad küllaltki suurt maa-ala, kui nende abil arvestataval hulgal elektrit toota
 • Pikk tasuvusaeg ilma täiendavate toetusteta
 • Pole välja töötatud selget regulatsiooni, mis võimaldaks mikroelektrijaamu võrguga liita.

Tehnoloogiaarenduse peamiseks eesmärgiks on päikesepaneelideks kuluva materjalihulga vähendamine, kuid samaaegselt nende efektiivsusnäitajate säilitamine või tõstmine. Selleks viiakse läbi uuringuid erinevate õhukesekihiliste membraanide ning nanostruktuuridega, millest eeldatavasti lähitulevikus jõuab osa ka reaalsete tulemusteni ning toodeteni.


iDevide ikoon Vasta!
Milline on peamine põhjus, et päikeseenergiat ei kasutata veel laialdaselt?