Päikeseenergia maailmas ja Eestis

iDevice ikoon

Kogu maailmas toodeti 2011. aastal PV-paneelidega 0,5 % elektrienergiast (tippkoormuse ajal 1 %), Euroopas 2 % (4 %) ning Itaalias 5 % (10 %). Suurimad päikesepaneelide tootjad 2010. ja 2011. aastal koos tootmisvõimsuse megavattides on toodud alloleval joonisel 3. Põhiosa (87,9 %) PV-moodulitest toodeti 2011. aastal kristallilisest ränist, õhukesekileliste paneelide turuosa oli 11,3 % ning muud tehnoloogiate osaks langes vaid alla 1 %. Kuigi suurem osa PV-paneelidest paigaldatakse Euroopas, toodetakse neid peamiselt Aasias (2011. aastal 68,3 %) - kümnest maailma kõige suuremast tootjast asub seitse Hiinas ja Taiwanis, kaks USA-s ja üks Kanadas.

Joonis 3. Suurimad päikesepaneelide tootjad maailmas 2010 ja 2011. a seisuga.

Eesti eripäraks on see, et talvekuudel langeb päikesepaneelide tootlikkus oluliselt ehk perioodil märts kuni oktoober toodavad päikesepaneelid pea 90% kogu aastasest energia kogusest. Eestiga sarnased kiirgusnäitajad on mitmes riigis - näiteks Iirimaal, Suurbritannias, Belgias, Hollandis, Saksamaal, Austrias, Taanis ja Rootsis.

Praegu kasutatakse Eestis päikeseenergiat elektri tootmiseks peamiselt autonoomsetes süsteemides, kus talvekuudel on kompenseeritakse vähest päikseenergiat muude energiaallikatega, nagu näiteks tuuleenergia või elektri tootmine diiselgeneraatoriga.

Eesti suurim ja moodsaim päikeseelektrijaam asub Jüris, AS-i ABB madalpingeajamite tehase katusel. Jaam toodab aastas umbes 20 000 kWh elektrienergiat, millega kaetakse kogu tehase arvutipargi ja osa valgustuse energiatarbest. Päikeseenergia tootmisvõimsuste kasvu oodatakse lähiaastal (-aastatel) tööd alustavast Baltimaade suurimast päikeseelektrijaamast Võrumaal, Keema külas.