Kasutatud allikad

iDevice ikoon
  1. Laul, L. Vaakum-päikesekollektor on väga tõhus. Keskkonnatehnika 2009 (2). Leitav aadressilt: http://www.keskkonnatehnika.ee/?head=2&pageid=278&language=estonian (25.11.2012).
  2. Noor, M. Päikeseelektri tootmine ja PV-paneelide müük 2011. aastal. Keskkonnatehnika 2012 (5).
  3. Noor, M. Päikesesoojuse kasutamine Euroopa Liidus 2011. aastal. Keskkonnatehnika 2012 (5).
  4. Päikeseenergia. Leitav aadressilt: http://www.taastuvenergia.ee/paikese-tuuleenergia-infomaterjalid.html (25.11.2012).
  5. Scheffleri reaktori kirjeldus. Leitav aadressilt: http://www.solare-bruecke.org/English/scheffler_e-Dateien/scheffler_e.htm (20.11.2012).
  6. Velbri, K. Loodussäästlikud alternatiivid - päikese soojusenergia. Leitav aadressilt: http://maakond.blogspot.com/2008/08/loodussstlikud-alternatiivid-pikese.html (25.11.2012).