Arvutitehnika bakalaureusetööd enne 2014 – Bachelor's theses before 2014

Permanent URI for this collection

Siin kollektsioonis paiknevad arvutitehnika õppekava bakalaureusetööd

News

Arvutitehnika bakalaureusetööde kaitsmine 2012 kevadel

4. juunil kell 9:15 Tähe 4-411

Infotehnoloogia õppekava (lõputöö maht 6 EAP):
Kellaaeg Ees- ja perekonnanimi Töö pealkiri Juhendaja(d)
9:15 Kaitsmiskomisjon Avasõnad
9:25 Henri Kuuste ESTCube-1 Tether End Mass Imaging System Design and Assembly Viljo Allik, Tõnis Eenmäe, Ilmar Ansko
9:50 Indrek Ploom Aerosooli tekke modelleerimisprogrammi lisatarkvara Jaan Salm, Aare Luts
Arvutitehnika õppekava (lõputöö maht 12 EAP):
10:15 Juri Babkin Saatja-vastuvõtja tüüpi Foucault’ kardiograafi vastuvõtuploki ehitamine Leo-Henn Humal, Jüri Vedru
10:40 Georgi Olentšenko Elektroaktiivsete polümeeride testimise stend Andres Punning
11:05 Madis Sepp Juhtprogrammi ning riistvara projekteerimine täisautonoomsele LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessoril baseeruvale andmehõivemoodulile Fred Valk
11:30 Paus 15 min
11:45 Karl Tiirik Praktilised ülesanded digitaalse signaalitöötluse meetoditega tutvumiseks Fred Valk
12:10 Tõnis Uiboupin ESTCube-1 elektromagnettõukurite automatiseeritud kerimisseadme arendus ja testimine Viljo Allik, Mart Noorma
12:35 Erki Viidalepp Seade elektroaktiivsete polümeeride painutamiseks Indrek Must
13:00 Alex Nõomaa Riistvara virtualiseerimise praktikumitöö ja ettepanekud edaspidiseks virtualiseerimise teema laiendamiseks IT õppes Tartu Ülikoolis Urmas Tamm
Lõputöid hindab komisjon koosseisus: Alvo Aabloo (esimees), Viljo Allik, Karl Kruusamäe, Margus Niitsoo, Toomas Plank, Aivo Reinart ja Margus Rosin

Browse