MIBEst - Molecular Infection Biology Estonia - Research capacity building

Permanent URI for this collection

Infectious diseases have been the leading cause of death for many centuries. The development of vaccination and antibiotic treatments combined with improved hygiene has decreased the number of deaths, but the morality and morbidity associated with infections remain considerable, requiring constant societal awareness and scientific research. An increasing concern are the latent and chronic infections that are often refractory to treatments. As the frequency of latent infections increases with age, it is a major concern for aging societies. The great diversity of the infectious agents, and the multidisciplinary nature of the infectious biology research demand a convergence of various competencies: microbiology, cell biology, animal infection models, immunology etc, emphasizing the need for collaboration between research centres. Especially important are joint activities for smaller countries, e.g. Estonia, where establishment of full- scale stand- alone programs is not economically feasible. Despite the strong positions in basic molecular biology, virology and microbiology, Estonia often fails to capitalize on the excellence in basic research by transitioning to the development of therapeutics targeting medically relevant processes. The main objective of the MIBEst project is to strenghten the research capacity on latent and chronic infections of Institute of Technology at University of Tartu by creating long-lasting links with internationally-leading research institutions: Molecular Infection Medicine Sweden at Umea University, Sweden, and Basel Biozentrum, University of Basel, Switzerland. As an outcome of MIBEst, Estonian scientists will have new knowledge in infection biology with particular focus on advancement in models for latent infections and high throughput screening for promising candidates for antiinfective compounds. Altogether, it enables development of new anti- infection strategies that will have major impact at the national, European and global scale.Nakkushaigused on olnud paljude sajandite jooksul peamine surmapõhjus. Vaktsineerimise ja antibiootikumiravi arendamine koos parema hügieeniga on vähendanud surmade arvu, kuid infektsioonidega seotud suremus ja tüsistused on endiselt märkimisväärsed, nõudes pidevat ühiskondlikku teadlikkust ja teaduslikku uurimistööd. Suurenev mure kroonilised infektsioonid, mis on sageli ravile ei allu. Kuna krooniliste infektsioonide esinemissagedus suureneb koos vanusega, on see vananeva ühiskonna jaoks suur probleem. Nakkusetekitajate suur mitmekesisus ja nakkustekitajate bioloogia uuringute multidistsiplinaarne olemus nõuavad erinevate pädevuste ühendamist: mikrobioloogia, rakubioloogia, loomade nakatumise mudelid, immunoloogia jne. Seega on suur vajadus uurimiskeskuste vahelise koostöö järele. Eriti oluline on koostöö väiksemate riikide jaoks, nt. Eesti, kus täieulatuslike iseseisvate programmide loomine ei ole majanduslikult teostatav. Vaatamata tugevale positsioonile molekulaarbioloogias, viroloogias ja mikrobioloogias, ei suuda Eesti teadlased on tulemusi efektiivselt rakendada. MIBEsti projekti peamine eesmärk on tugevdada Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi uurimissuutlikkust krooniliste infektsioonide alal, luues pikaajalisi sidemeid rahvusvaheliselt juhtivate teadusasutustega: Rootsi Molekulaarinfektsioon Keskus Umea Ülikoolis, ja Baseli Biokeskus, Baseli ülikoolis, Šveitsis. MIBEst projekti tulemusena on Eesti teadlastel uusi teadmisi nakkusbioloogias, see juures rõhuasetusega kroonilistele infektsioonidele. Kokkuvõttes võimaldab see välja töötada uusi infektsioonivastaseid strateegiaid, millel on suur mõju riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.HTML5 Icon

Browse