Bunge, Alexander Georg

Permanent URI for this collection

6.10.1803 Kiiev-18.07.1890 Kiltsi. Botaanik

1815 asus koos perekonnaga Tartusse. 1821-25 õppis ülikoolis arstiks, Dr. med 1825. 1826-30 töötas arstina Tomski kubermangus, osaledes ühtlasi teaduslikel ekspeditsioonidel. 1833 Kaasani ülikooli botaanikaprofessor ja Peterburi TA korrespondentliige.

1836-68 Tartu ülikooli professor. Osales mitmetel ekspeditsioonidel Kaug-Idas, Kesk-Venemaal, aga ka Liivi- ja Kuramaal.

Oli taimesüstemaatikas geograafilis-morfoloogilise meetodi rajajaid. Tema järgi on nimetatud taimeperekond ja mitmeid taimeliike.

Browse