Oettingen, Alexander Konstantin

Permanent URI for this collection

Sünd. 24.12.1827 Visusti mõisaomaniku perek. Surn.17.08.1905 Tartus

Õppis Tartu ülik. teoloogiat 1845-49

Täiendas end Erlangeni, Berliini, Bonni ja Rostocki ülik. filos. ning ida keelte alal

1850 cand. theol.

1853 mag. theol.

1854 dr. theol.

1854 Tartu ülik. eradotsent

1856 erakorraline ja korraline prof.

1873-75 dekaan.

1861-62 toimis Meranos (Itaalia, Lõuna Tiroolid) gümnaasiumiõpetajana

Emeriteerus 1890

Asutas 1888 hooldekodu töötute käsitööliste jaoks, toimis 1889-1902 vaestelastekooli juhatajana.

Eriala: süstemaatiline usuteadus, dogmaatika, teoloogiline moraal. Tõi käibesse sotsiaaleetika mõiste.

Tema kohta:

Wikipedia

Teoseid

Obligatorische und fakultative Civilehe nach den Ergebnissen der Moralstatistik , Leipzig 1881

A.Oettingeni toimetatud väljaandeid

Browse