Bergbohm, Karl Magnus

Permanent URI for this collection

18.09.1849 Riia-12.11.1927 Bonn, õigusteadlane

Õppis Tartu, Leipzigi ja Berliini ülik. 1876 Tartus Mag.iur. Taru ülikoolis dotsent. Pärast doktorikraadi kaitsmist 1884 valiti professoriks, kuid ei kinnitatud. Jätkas tegevust dotsendina, Neue Dörptsche Zeitungi toimetajana, kuulus Rahvusvahelise Õiguse Instituudi koosseisu. 1893 siirdus professoriks Marburgi, see´järel Bonni ülikooli.

Oponeerides loomuõigusele (lex naturalis) rõhutas lepingute tähtsust kui rahvusvahelise õiguse alust.

Browse