Bunge, Gustav Piers Alexander

Permanent URI for this collection

19.01.1844 Dorpat- 5.11.1920 Basel. Füsioloog ja biokeemik

Õppis Tartu ülikoolis matemaatikat ja keemiat, 1872-73 assistent laboris, 1873 mag chem. 1874 doktorikraad füsioloogias. Töötas dotsendina, seejärel siirdus venestamise tõttu Saksamaale, kus täiendas end meditsiini alal. 1885 aastast Baseli ülikooli professor.

Oli neovitalismi rajajaid ja karskusliikumise algatajaid.

Browse