Minding, Ernst Ferdinand Adolph

Permanent URI for this collection

11.01.1806 Kalisz- 13.05.1885 Dorpat, matemaatik

Õppis Halles ja Berliinis filoloogiat, filosoofiat ja füüsikat. Kaitses 1829 matemaatikuna doktorikraadi. Seejärel dotsent Berliinis ja alates 1843 Tartu ülikooli matemaatikaprofessor.

Browse