Schirren, Carl Christian Gerhard

Permanent URI for this collection

20.11.1826 Riga-11.12.1910 Kiel. Baltisaksa ajaloolane.

Õppis Tartu ülikoolis ajalugu, seejärel toimis Riias koolijuhina. Pöördus Tartusse tagasi, ülikooli eradotsendina oli ühiskondlikult aktiivselt tegev.

1858-1863 geograafia ja statistikaprofessor, 1863-1869 ajalooprofessor.

Vaadetelt esindas baltisaksa konservatiivset suunda (baltische Patriotismus), kaitses balti erikorda, tõlgendas ajalugu baltisaksa aadli vaatepunktist. Oli Õpetatud Eesti Seltsi president, toimetas ajalehte Dorpater Tagesblatt.

1861-1885 avaldas 11 köitelise allikapublikatsioonide kogu "Quellen zur Geschichte ..."

Pärast ägedat vaidlust Juri Samariniga tagandati ametitest ja sunniti Venemaalt lahkuma. Tegeles Saksamaal arhiiviuuringutega, 1874-1907 Kieli ülikooli professor.

Browse