Schmidt, Oswald

Permanent URI for this collection

17.01.1823 Muhu-29.07.1890 Dorpat

Õppis Tartu ülikoolis 1842-46. Seejärel Tartu magistraadi teenistuses. 1860 mag.iur. samast aastast eradotsent, 1860 Dr.iur. samast aastast erakorraline, hiljem korraline professor.

Kitsam eriala provintsiaalõigus ja õigusajalugu. Tsiviilprotsessi muudatustel 1870.-tel lähtuti tema esitatud ettepanekutest.

Oli Zeitschrift für Rechtswissenschaft aktiivne kaastööline.

Browse