Humanitaarteadused

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Academia Pernaviensise lugu. Tartu ülikool Pärnus aastail 1699-1710
  (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023) Vunk, Aldur; Laidla, Janet; Päll, Janika
 • Item
  Eesti grammatika
  (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023) Metslang, Helle; Erelt, Mati; Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Kasik, Reet; Teras, Pire; Viht, Annika; Asu, Eva Liina; Lindström, Liina; Lippus, Pärtel; Pajusalu, Renate; Plado, Helen; Rääbis, Andriela; Veismann, Ann
  „Eesti grammatika“ on koguteos, mis kirjeldab enam kui tuhandel leheküljel eesti keele ehitust alates häälikutest kuni lausete ja dialoogideni. Raamatu viis osa annavad ülevaate eesti keele foneetikast ja fonoloogiast, sõnamuutmisest ja sõnamoodustusest, kirjalikust süntaksist ning esmakordselt ka suulise keele süntaksist ja dialoogi põhiehitusest. Sissejuhatus tutvustab keele tasandeid ja keelekirjelduse põhimõisteid. Grammatika koondab ennekõike selle sajandi eesti keele uurimise tulemusi, pakkudes kasutajale ühtede kaante vahel olulist teavet nüüdiseesti ühiskeele kõigi peamiste aspektide kohta. Käsitlus toetub tänapäevase keelekasutuse andmetele ning toob esile ka keelekasutuse varieerumise ja muutumise tendentsid. Raamatu lõpus on põhjalik eesti keele alaste uurimuste valikbibliograafia. „Eesti grammatika“ on vajalik infoallikas kõigile, kelle töö, õpingud või huvid seostuvad eesti keelega.
 • Item
  Praktilise eetika käsiraamat
  (Tartu Ülikooli kirjastus, 2023-06-14) Eenmaa, Helen; Harro-Loit, Halliki; Juurik, Marten; Kiik, Meos Holger; Kooskora, Mari; Lõuk, Kristi; Orsi, Francesco; Simm, Kadri; Sutrop, Margit; Pevkur, Aive; Volberg, Mats; Volt, Marek; Simm, Kadri
 • Item
  Ankruketi lõpp on bibliograafia algus. Ilmar Laabani tegude loend
  (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021-12-08) Tamjärv, Aino; Malin, Jaan