Oettingen, Arthur Joachim

Permanent URI for this collection

Sünd. 28.03.1836 Luual mõisaomaniku pojana, surn. 05.09.1920 Bernsheimis.

Usuteadlase Alexander v. Oettingeni ja oftalmoloogi Georg v. Oettingeni vend

Õppis 1853-58 Tartu ülikoolis

Jätkas õpinguid 1859 Pariisis ja 1860 Berliini ülik.

1862 magister

1865 kaitses doktoriväitekirja

1862 Tartu ülikoolis mittekoosseisuline, 1863 koosseisuline eradotsent

1866 erakorraline, 1868 korraline professor

Asutas meteoroloogiaobservatooriumi 1867 ja oli selle juhataja

1893 lahkus venestamispoliitika tõttu. Siirdus Leipzigisse, kus oli kuni 1919 Honorarprofessor

Tema kohta vt.:

Wikipedia

Teoseid

A.Oettingeni toimetatud väljaanded

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13