Philippi, Friedrich Adolph

Permanent URI for this collection

Sünd. 15.10.1809 (ka 19.10) Berliinis pankuri perek. Surn. 29.08.1882 Rostockis.

Õppis filoloogiat Berliini ja Leipzigi ülik. 1827-29.

Dr. phil. 1830

Töötas vanade keelte õpetajana Dresdenis (1830-32) ja aastast 1833 Berliinis.

Teoloogias autodidakt, sooritas 1836 eksami.

1837 eradotsent Berliini ülik. teoloogia (süstemaatiline usuteadus) alal.

1841-51 prof. Tartu ülikoolis

Dr. theol. 1843 Erlangeni ülik.

1851-1882 prof. Rostocki ülik.

Tema kohta:

Bautz Verlag

Teoseid

Kirchliche Glaubenslehre. 1859

Commentar über den Brief Pauli an die Römer. 1856

Commetar über den Brief Pauli an die Römer. 1852

Commentar über den Brief Pauli an die Römer. 1848

Herr Dr. von Hofmann gegenüber der lutherischen Versöhnungs- und Rechtfertigungslehre.1856

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12