Tartu Riiklik Ülikool : ... a. ilmunud tööde bibliograafia

Permanent URI for this collection

Bibliograafiad ilmusid aastate 1944-1986, 1988 kohta. - Toimetajad, koostajad, kujundajad: 1944-1959 Eha Saarmaa, koostaja Sirje Tammoja; 1960-1962 Kaja Noodla; 1963-1965 Aime Pärnakivi; 1966-1978, 1980, 1982, 1984 Maare Kümnik; 1979, 1981, 1983, 1986 Malle Suurväli; 1985, 1988 Sirje Tammoja; kujundajad Tiina Sepp, Mare Säkk

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43